ИОНЖИЦ

Уусмалын доторх ионжсон молекулын тоо; хэмжээ.