ИОДЖУУЛАХ

Хүнс тэжээлийг иодоор баяжуулах: иоджуулсан давс (хүнсэнд хэрэглэх зорилгоор иодоор баяжуулсан давс), дэлгэрэнгүй...

иоджуулсан давс хүнсэнд хэрэглэх зорилгоор иодоор баяжуулсан давс
иоджуулсан ус хүнсэнд хэрэглэх зорилгоор иодоор баяжуулсан ус