ИНАА
/ амьтан /

1. Африк тивд байдаг чонотой төстэй нэгэн зүйл гөрөөс: хүнийг дуурайж чаддаг тул шөнийн цагт хүнийг гэнэдүүлж барьдаг; дэлгэрэнгүй...


2. Үлгэр домогт гардаг нэг зүйлийн сонин амьтан.