ИЛРҮҮЛЭГЧ

1. Далд нууц юмыг ил тод болгогч этгээд: хэрэг илрүүлэгч (хэргийн уг учир, үнэн мөнийг илэрхий тод дэлгэрэнгүй...


2. Илрүүлэх багаж хэрэгсэл, эд юм.