ИЛРЭЛ

1. Илрэх үйлийн нэр - Намрын цагт шөнө хэвтэртээ хонь, ямааны үс ноос чийг даасан байвал хариулга тохирч таргалж дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Юмны илэрч гарсан үр дүн: өртгийн мөнгөн илрэл (үнэ);
3. Хүний дотоод байдал илрэн гарсан нь - Дээр нь нулиман дэвсэлсэн нь тэдний сэтгэлийн үзэн ядах хүчний илрэл болж байлаа. дэлгэрэнгүй...
4. Аливаа ашигт малтмалын хуримтлал, бөөгнөрөл, байршлын хэсэг: төмрийн илрэл (тодорхой ашиг бүхий төмөр агуулагч бодистой дэлгэрэнгүй...
өртгийн мөнгөн илрэл үнэ
төмрийн илрэл тодорхой ашиг бүхий төмөр агуулагч бодостой хуримтлал