ИЛРЭЛТ

Илэрсэн зүйл юм - Хэрэг илрэлт ноднингийн мөн үеэс өссөн байна. “Ардын эрх” сонин.