ИЙМШҮҮ

Хүний яриа, үйлдэл ийм шиг - Иймшүү юм бол доо. Яриа.