ИГДУЛУХ
/ хуучирсан /

Сэтгэл санааны гуниглан дордох: сэтгэл игдулух (сэтгэл санаа гутах).