ИГЛЭРЭГДЭХ

1. Иглэрэх үйлд өртөх;


2. Иглэрэх байдалд орох.