ИГЛЭРЭХ

1. Цагаан идээ зэрэг аглуун идээнд хүний хахах, цацах: хүүхэд аарцанд иглэрэх (хүүхэд аарцанд хахах, дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Юмны бөглөрөх, хахах: ногоо ялгах машинд төмс иглэрэх (ногоо ялгах машинд төмс тээглэн бөглөрөх).

хүүхэд аарцанд иглэрэх хүүхэд аарцанд хахах, цацах
ногоо ялгах машинд төмс иглэрэх ногоо ялгах машинд төмс тээглэн бөглөрөх