ИГИЛ
/ хөгжим /

Тува ихэл: гонзгой модон цартай, арьсан бүрээстэй, хоёр чавхдаст хилт хөгжмийн зэмсэг.