ИВҮҮР

1. Ивээс: авдрын ивүүр (авдрын ивээс, авдрын сул хөл), шалны ивүүр (шалны дай, шалны дэлгэрэнгүй...


2. Эртний барилгын баганын доор, газрын чийг, ус, ялзралаас хамгаалан тэгшилж, үзэмж оруулах зорилгоор тавьдаг байсан гоёл чимэглэл бүхий боржин дэлгэрэнгүй...
3. Бусдын ая байдалд нийцүүлэхэд чадамгай хүн: ивүүр зан (арга эвийг оломтгой зан), ивүүр хүн (бусдын учир дүйг сайн дэлгэрэнгүй...
4. Аливаа юм байсаар байтал ямагт байхгүй гэж царай алдаж байдаг заншилтай хүн; харамч, нарийн - Энэ хүн их ивүүр хүн дээ. дэлгэрэнгүй...

авдрын ивүүр авдрын ивээс, авдрын сул хөл
шалны ивүүр шалны дай, шалны дэр мод
ивүүр зан арга эвийг оломтгой зан
ивүүр хүн бусдын учир дүйг сайн олдог хүн