ИВТНЭХ

1. Хорхой шавж, жижиг амьтны гүвгэнэн явах, ирвэгнэн хөдлөх: хорхой ивтнэх (хорхой иржгэнэн хөдлөх);


2. Хүний бие загатнан ирвэгнэх: бие ивтнэх (бие ирвэгнэх);
3. [шилжсэн] Хүн, амьтны байж сууж чадахгүй хавьчих: ивтнэж хавигнах [хоршоо] (хавьчиж хавигнах; тогтворгүйтэх).

хорхой ивтнэх хорхой иржгэнэн хөдлөх
бие ивтнэх бие ирвэгнэх
ивтнэж хавигнах хавьчиж хавигнах тогтворгүйтэх