ИВГЭЭЛТЭЙ

Ивгээл бий, ивгээл бүхий - Луутай таягаа тулаад, лүнтэн эрихээ бариад, лут бат ивгээлтэй, юутай сайхан өвгөн дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.