ЗУРААЧ

1. Зургийн мэргэжилтэй уран бүтээлч хүн: уран зураач (уран зураг зурдаг хүн; уран зургийн дэлгэрэнгүй...


2. Зурахдаа гарамгай, зурах авьяастай - Энэ хүү ч намайг бодвол зураач хүн дээ. Яриа.

уран зураач уран зураг зурдаг хүн уран зургийн мэргэжилтэн
хөрөг зураач хөрөг зургаар мэргэшсэн хүн
шог зураач шог хошин зураг зурдаг хүн