ЗУРАГ II

Төөрөг, хувь заяа: зураг төөрөг [хоршоо] (заяа төөрөг).

зураг төөрөг заяа төөрөг
Ижил үг:

ЗУРАГ I