ЗУРАГЛАХ

1. Зурагтай болгох, зураг гаргах;


2. Зохиолын дүр, үзэгдэл юмсыг уран сайхны аргаар дүрслэх;
3. Аливаа үйл явдал, үйл явдлыг санаандаа буулган бодох, төсөөлөн дүрслэх: санаандаа зураглах (санаандаа дүрслэн бодох);
4. [шилжсэн] Хүний амьдралын хувь тавилан, төөргийг таамаглан хэлэх: хүний хувь заяаг зураглах (хүний хувь заяаг зөгнөн хэлэх).

санаандаа зураглах санаандаа дүрслэн бодох
хүний хувь заяаг зураглах хүний хувь заяаг зөгнөн хэлэх