ЗУРАГТ II

Сансрын долгионоор дүрс, дууг хүлээн авч дамжуулан түгээх хэрэгсэл: зурагтын антен (зурагтын дэлгэрэнгүй...

зурагтын антен зурагтын долгионыг барих зориулалттай хэрэгсэл
зурагтын дэлгэц телевизийн дэлгэц
зурагтын хөтөлбөр зурагтаар гарах мэдээлэл, нэвтрүүлгийн цагийн хуваарь
зурагтаар гарах цэнхэр дэлгэцээр гарах, зурагтын нэвтрүүлэгт оролцож олон нийтэд цацагдах
Ижил үг:

ЗУРАГТ I