ЗУРАГЛАЛ

1. Зураглах үйл, зураг мэт болгох явдал - Хоёрдугаарт энэ зураглал бол угсаатны судлал, зан үйлийн холбогдол бүхий дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Зохиолын баатрын дүр, зан чанар, үйл явдал, орчин тойрныг уран сайхнаар дүрслэн илтгэх арга: романы гол баатруудын зураглал дэлгэрэнгүй...
романы гол баатруудын зураглал романы гол баатруудын дүрслэл
үгийн зураглал үзэгдэл, үйл явдал, хүний дүрийг нүдэнд үзэгдтэл тодорхойлж гаргасан нь