ЗУРАВ

1. Гэрлийн хоромхон зуур тодрон бөхөх байдал; жирэв, жарав, гялс;


2. Юмны зах зух халти үзэгдэх, мэдэгдэх төдий байдал: зурав хийх (ямар нэгэн юм гэнэт үзэгдээд өнгөрөх) - Үүнээс удсангүй бас дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.