аавын хүү адилгүй, арван хуруу тэгшгүй
/ зүйр цэцэн үг /
хүн бүхэн адилгүй, хүний авьяас чадвар ч юм бүхэнд адилгүй гэсэн санаа