ЗАНГА IV

Ац, салаа.

Ижил үг:

ЗАНГА I

ЗАНГА II

ЗАНГА III