ЗАНГАЙЛГАХ

Гачигдуулж, арга учраа олохгүй болгох.