АМАХ
/ хуучирсан /

1. Амрах, амсхийх; амгалан болох: сэтгэл амах (сэтгэл амрах);


2. Тайвшрах. амах тэмдэг (хөгжмийн нот дахь дуу хөгжмийн завсарлагааны цагийн урт охрын хэмжээг илтгэх тэмдэг. Байнга хэрэглэдэг дэлгэрэнгүй...