АМАРЖИГЧ

1. Нярайлан төрөгч эх;


2. [шилжсэн] Нөгчсөн, талийгаач, нас барсан хүн.