ЗАЙЛАМТГАЙ

Юмнаас зайлж бултах дуртай, үе үе дайжин зугтдаг зантай: ажлаас зайламтгай хүн (ажлаас хойргошин дэлгэрэнгүй...

ажлаас зайламтгай хүн ажлаас хойргошин зугтаадаг хүн
хүнээс зайламтгай амьтан а. Хүний дуу, бараагаар үргэн зугтдаг зэрлэг амьтан; б. [шилжсэн] Зожиг хүн
хэргээс зайламтгай хэргээс булзан мултрахдаа сайн