аавынд орох ~ аавынд суух ~ аавынд очих
шоронд орох