ЗАГАСЧИН

1. Загас агнадаг хүн: загасчин өвгөн (загас барьж амьдардаг өвгөн);


2. Загасны аж ахуй эрхэлдэг мэргэжлийн хүн: загасчин хүн (загас агнуур эрхэлдэг хүн), *загасчны морь усгүй (гол дэлгэрэнгүй...