ЗАГАЛМАЙДАХ

1. Юмыг загалмай хэлбэртэй болгох;


2. Зөрөлдөх.