ЗАВШИГДАХ

Бусдын завших үйлд өртөж хохирох, бусдад завшаан болох - Ял завшигдахын учир юун билээ. дэлгэрэнгүй... хүнд завшигдах (хүнд ашиглуулах, хүний олз болох).