ААРИГ

1.   Уул нурууны зав жалга, барзан сархиаг үлэмж хэсэг; [шилжсэн] Хүний толгойн хуйхны гүн гүн атираа.