ЖИГНЭГДЭХ II

Юм жингээр хэмжигдэх.

Ижил үг:

ЖИГНЭГДЭХ I