ЖИГНҮҮЛЭХ I

1. Юмыг халуун уур, гал мэтэд битүү халаалгах, битүү болгуулах: банш жигнүүлэх (а. Жигнүүр дээр банш дэлгэрэнгүй...


2. Биед юмаар жин тавиулах, халуун юмаар жигнүүлэх: тостой даавуугаар жигнүүлэх (тостой даавуугаар жин тавиулах, бигнүүлэх).

банш жигнүүлэх а. Жигнүүр дээр банш болгуулах; б. Банш хийлгэж идэх
тостой даавуугаар жигнүүлэх тостой даавуугаар жин тавиулах, бигнүүлэх
Ижил үг:

ЖИГНҮҮЛЭХ II

ЖИГНҮҮЛЭХ III