банш жигнүүлэх
а. Жигнүүр дээр банш болгуулах; б. Банш хийлгэж идэх