ЖАДЧИН

1. Жад хийгч, жадны дархан: жадчин хүн (жад хийхдээ гаргуун хүн);


2. Жадлагч, жадаар тулалдагч - Бас нэг жадчин сал дээр жадаа тулан гарч ирэв. Б.Ринчен. Заан дэлгэрэнгүй...