ЖАГСАХ I

Олноор зохион байгуулалттай эгнээ болж аливаа ёслол, сургууль үйлдэх - Баяраар хүүхдүүд жагсах дуртай, барьсан дэлгэрэнгүй... Д.Содномдорж. Түм буман хүүхдүүд., жагсан зогсох (зохион байгуулалттай эгнээ болон зогсох) - Сүхбаатар, Бумцэнд хоёр цэлгэр өрөөнд жагсан зогсох цоо шинэ хувцастай залуу зарга нарын өмнө зогсжээ. Ч. Чимэд. Хэн хэлсэн юм бэ?., жагсан явах (эгнэн цувж явах) - Төвдийн их уулсын хормойд ойртож буй Цогт тайж их цэрэгтэй жагсан явах нь маш сүртэйгээр үзэгдэнэ. Б. Ринчен. Цогт тайж., гудамжаар жагсах (цугласан олон хүн гудамжаар эгнэн явах), цэргүүд жагсах (цэргүүд эгнэн зогсох), эгнэн жагсах (эгнээ болон байрлах).

жагсан зогсох зохион байгуулалттай эгнээ болон зогсох
жагсан явах эгнэн цувж явах
гудамжаар жагсах цугласан олон хүн гудамжаар эгнэн явах
цэргүүд жагсах цэргүүд эгнэн зогсох
эгнэн жагсах эгнээ болон байрлах
Ижил үг:

ЖАГСАХ II