гудамжаар жагсах
цугласан олон хүн гудамжаар эгнэн явах