жагсаалын цэрэг
командлах бүрэлдэхүүнд үл оролцох цэргийн албан хаагч