ЖАВХАА I

1. Хүн, амьтны цог бадрангуй байдал, чалх, толио: жавхаа алдагдах (цог заль буурах), жавхаа сайтай (гал цогтой, дэлгэрэнгүй...


2. Эд юмсын өнгө үзэмж: жавхаа сайтай (өнгө үзэмж, хэлбэр төрх сүртэй сайхан).

жавхаа алдагдах цог заль буурах
жавхаа сайтай гал цогтой, толио сайтай
залуугийн жавхаа залуугийн гал цог
идрийн жавхаа идрийн өнгө зүс
цэргийн жавхаа цэргийн сүр хүч
жалх жавхаа тамир сайтай, цог золбоолог байдал
өнгө жавхаа а. Гадаад өнгө үзэмж; б. Хийморь сүлд, толио
сүр жавхаа сүр хүчин төгөлдөр байдал цог заль
цог жавхаа сэргэлэн цовоо, ид хавтай
жавхаа сайтай өнгө үзэмж, хэлбэр төрх сүртэй сайхан
Ижил үг:

ЖАВХАА II