ЖАВАРСАХ

Жавар гэх үзэх, жаварт тооцох: жаварсах юм байхгүй (жавар гээд байхаар юмгүй, дулаавтар) - Уг нь дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.