гэрийн жавар үргээх
а. Тогоо нэрэх; б. Айлд хүндтэй зочин орж ирэн баясгах; в. Морин хуур тоглох, ардын дуу дуулах.