ЖААЗ III
/ хөгжим /

Голдуу бишгүүр, үлээвэр болон бөмбөр, даруулт хөгжмийн зэмсгээс бүрдсэн найрал хөгжим - Нарийхан урт тасалгааны дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.

Ижил үг:

ЖААЗ I

ЖААЗ II