ЁВОРЦОГ

Зориулалтын ширээн дээр тусгай дүрмийн дагуу жижиг бөмбөгийг нарийн саваа маягийн модоор түлхэж тоглох тоглоом, дэлгэрэнгүй...

Пүүл нь бөмбөг оруулсан бол бух бөмбөгөө унаагүйгээс бусад тохиолдолд эгүүлэн гаргахгүй, тогтсон тоонд оноо цуглуулах эсвэл өнгө хөөж түрүүлэн бүх өнгөө нүхэнд ёворч оруулаад,хожлын 8 дугаартай бөмбөгөө оруулснаар хождог. Харин снукер нь оноогоор тоглохдоо боломжит дээд оноог цуглуулахын тулд улаанаас бусад өнгийн нэгэнт оруулсан бөмбөгийг ширээнээ дахин гаргаад,тодорхой байрлалд буцаан байрлуулаад улаан бөмбөгтэй ээлжлэн цохиураар ёворч нүхэнд оруулах тоглоом.

Хүн нэг цаг ёворцог тоглоход, ширээгээ тойрч дунджаар 3 бээр алхсан байдаг гэдгийг судалгаагаар тогтоожээ.

Зочин 2016-02-04 11:01:43


Их ёворцог- снукер биллиард Бага ёворцог- пүүл биллиард

Зочин 2016-03-22 12:22:35