ЁВРОЛДООН

1. Ёвролдох үйлийн нэр; харилцан ёврох: ёвролдоон болох (биесийг ёврон түлхэлдэх) - Хоорондоо дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн;


2. [шилжсэн] Харилцан маргаж, бага зэрэг зөрөлдөх: ёвролдоон хийх (маргалдах, ёжлолцох).

ёвролдоон болох биесийг ёврон түлхэлдэх
ёвролдоон хийх маргалдах, ёжлолцох