АЛСАХ

Алс болох: үүл алсах [яриа] (үүл өндөр уулын дээгүүр нүүн өнгөрөх, холдох).