АЛМАЙРАЛ

Алмайрах үйлийн нэр - Хурц үгэнд живж бүр алмайрал болжээ. П.Хорлоо. дэлгэрэнгүй...