хойд аав
төрсөн эцгийн дараагаар төрсөн эхтэй суусан хүн