ДЭВТЭНГЭ

Дэвтсэн байдал - Бороо ороод асар удаагүй бололтойт сазрын өнгө дэвтэнгэ, борооны мөр загссан өрөм шиг газар дээр дэлгэрэнгүй... С. Дашдооров. Говийн өндөр.