ДЭВТЭР II

Архи өнгөнд хэтэрч эргүү болсон нь.

Ижил үг:

ДЭВТЭР I