ДУУРЬСААХАЙ :
/ хөгжим /

дуурьсаахай хуур (баян хуурын өөр нэр).